Джорж Нисен е само на 16 г., когато в час по физическо възпитание му хрумва идеята за трамплина, опитвайки се да набере повече височина и сила за салто.

Leave a Reply

Close Menu