Бъдещето на света е днес във Вашата класната стая.

Вие сте училище, което насърчава предприемаческото мислене, иновациите и дава свобода на децата да се развиват и следват мечтите си? Благодарим Ви за това! Нека всички го разберат! Участвайте, с екип от Вашето училище в NEXTBIG.ME, ако Вашият екип спечели титлата Предприемач на месеца, Вие автоматично печелите приза и купата "Училище на Бъдещето" и много позитивна преса!

Close Menu