5 годишният Роберт Пач свързва през 1962 г. няколко празни кутии с обувки капачки от бутилки, наподобяващи камионче. Баща му подава молба за патент от негово име, която той подписва с Х. Година по-късно, на 6г. той е най-младият изобретател с патент по тогавашното време.

Leave a Reply

Close Menu