България, обезлюдената държава, бедняшката къща на ЕС, пише немския вестник “Дие Велт” (Bulgarien, das entvölkerte Land, das Armenhaus der EU ). Why is Bulgaria’s population falling off a cliff? пише BBC News, “Welcome to Bulgaria, the world’s fastest shrinking nation the eu’s poorest state is rife with corruption and inequality.” „The UN projects that Bulgaria’s population will fall from 7.2m to 5.2m by 2050, making it the world’s fastest-shrinking country.“

Ами да…Заглавия в световната преса с апокалиптично представяне на България и нейното бъдеще. Пресата тук – без думи. Оплакванията са чести. Виждането е въпрос на избор.

Ние сме на друго мнение и виждаме доброто тук. Ние вярваме в потенциала на хората и в това, че дигиталната икономика и ера дават шанс точно на държави като България да се развият.

На мнение сме, че има просто решение за всички проблеми в България – да подкрепим и възпитаме от рано предприемаческо мислене в децата и да им помагаме да се концентрират и трудят над дейностите, които избират. Не за оценки или одобрение, а за най-голямата инвестиция в живота – тази в себе си.

Ние приготвяме децата за свят, за който изобщо не знаем как ще се развие, е една сентенция на Франсоаз Долто (1908-1988), педиатър и е една от големите фигури на френската и на световната психоаналитична наука. Долто вярва, че традиционното образование задушава уникалната перспектива, която децата притежават. Тя отхвърля усилията да се контролират децата чрез послушание или подражание. Тя основава тази гледна точка на заключението, че бъдещето е просто непознаваемо и невъзможно да се предвиди. Тя вярвя, че децата и бъдещите поколения винаги ще преживяват неща, които предишните поколения не са изпитали.

Съгласни сме!

Ние вярваме, че най-доброто, което можем да дадем на децата за в бъдеще, е да възпитаме способността да намират винаги решение за даден проблем, като истински предприемачи.

Прави каквото трябва, пък да става каквото ще!

е съвместен проект на Сдружение с нестопанска цел “Усмивка” и Фондация “Отворен Час”, реализиран с подкрепата на Община Бургас.

Участника
събития
+
години организация

Сдружение “Усмивка”

The Team

ANDREW

ENTREPRENEUR

NYC, USA

IVELINA

TAX & FINANCE EXPERT

HAMBURG, GERMANY

STELA

BLOGGER

HAMBURG, GERMANY
Close Menu