ЗНАЕТЕ ЛИ КОЕ Е ОБЩОТО МЕЖДУ ТЕЗИ ОБИЧАНИ И ПОПУЛЯРНИ ПРОДУКТИ?
Трамплин, изобретен от Джорж Нисен, 16г.

ЗНАЕТЕ ЛИ КОЕ Е ОБЩОТО МЕЖДУ ТЕЗИ ОБИЧАНИ И ПОПУЛЯРНИ ПРОДУКТИ?

1. Трамплин, изобретен от Джорж Нисен, 16 г. Джорж Нисен е само на 16 г., когато в час по физическо възпитание му хрумва идеята за трамплина, опитвайки се да набере…

Continue Reading
Close Menu